Schopnosti

Seznam základních magií:

 1. Regenation - Velmi zvýšená regenerace, takže se skoro Garyos nemůže zranit, dřív než si zranění může všimnout, tak se mu zahojí. Jediné co mu jeho schopnost nezahojí jsou smrtelné rány a nemoce. (0/4 - je zabraných, musí se cvičit)
 2. Conversion - Přeměna na šelmu, při registraci si zvolíte v kterou. (1/5 - je zabraných, nemusí se cvičit)

 3. Darkvision - Stoprocentní vidění ve tmě, pro Garya není rozdíl pro vidění ve dne a v noci. (1/4 - je zabraných, trénink není nutný, je to přirozené, jako dýchání)

 4. Bouclion - Vytvoření ochranného pole, které dokáže zadržet vrhací dýku, když je Garyos vytrénovaný, tak dokáže ochránit i před magickým útokem. (1/4 - je zabraných, musí se cvičit)

 5. Paxrion - Dotykem dokáže zklidnit kohokoliv, Garyos s touto schopností je většinou sám klidný a vyrovnaný. (0/4 - je zabraných, nemusí se cvičit, je to přirozené)

 6. Paesion - Vycvičený Garyos dokáže otřást zemí a klidně i vyvolat zemětřesení. Také dokáže pohybovat ve vzduchu kameny a házet je na cíl. Je to elementární magie. (0/5 - je zabraných, musí se cvičit)

 7. Telekinesion - Jedna z nejčastějších schopností dovoluje Garyům pomocí myšlenek pohybovat s předměty. (1/8 - je zabraných, musí se cvičit)

 8. Vienon - Léčení ran. Garyos s touto schopností dokáže vyléčit jakoukoliv ránu i nemoc. S velmi náročným tréninkem dokáže výléčit i smrtelnou nemoc, smrtelné zranění však ne. (0/4 - je zabraných, musí se cvičit)

 9. Lumion - Schopnost dovoluje Garyům rozzářit svou dlaň nebo vytvořit malou kuličku světla, se kterou mohou pohybovat. Garyové s touto schopností jsou hodně optimističtí. (1/5 - je zabraných, musí se cvičit)

 10. Levitation - Garyos umí levitatovat, vznášet se ve vzduchu. Garyové s touto schopností jsou většinou introvertní. (0/3 - je zabraných, musí se cvičit)

 11. Tempion - Garyos má moc nad počasím. Při slunném dni dokáže přivolat déšť a zase ho odvolat. Při dešti zase dokáže přivolat slunné počasí. Také v extrémních teplotách kolem sebe dokáže vytvořit jakousi teplotní auru, aby mu bylo příjemně. (0/7 - je zabraných, musí se cvičit)

 12. Draakion - Velice neobvyklá a nebezpečná schopnost. Není nebezpečná z hlediska škod napáchaných při útoku, ale pro samotného vlastníka magie. Garyos narozen s touto schopností má veškerou moc nad ohněm, dokáže také vytvořit modrý oheň, jenž nepálí a nic nepodpálí. Další výhodou je, že Garyos je ohnivzdorný. Při užívání se vlastníkovi zorničky zúží do podoby, kterou se mohou chlubit určití zástupci plazů. Tato schopnost si náležitě odvádí svou daň na psychice svého hostitele, proto se stává, že mladí Garyové s touto schopností se většinou nedožijí dospělosti. Majitelé této schopnosti jsou zejména výbušní, pedantní, zákeřní a duševně ne tak docela zdrávi. Je to elementární magie.  (1/2 - je zabraných, musí se cvičit)

 13. Baglion - Garyos má veškerou nad elektřinou, kterou si může i vytvářet. Když je rozrušený, dokáže svým dotykem dát elektrický šok. Při velkém tréninku ovládá i blesk. Většinou však Garyové s touto schopností mají panický strach z vody, protože jim "krade" energii. Maximum co po nich můžete chtít je se napít nebo se vysprchovat. (0/3 - je zabraných, musí se cvičit)

 14. Visualization - Majitel s touto schopností dokáže promítnout do vzduchu své vzpomínky či myšlenky. Dotykem také dokáže ukázat člověku část své minulosti. Po tréninku nemá problém promítnout vzpomínky, myšlenky i minulost někoho jiného. Mistři v této magii dokážou promítnout také vzpomínky mrtvého člověka či jiného stvoření. (0/4 - je zabraných, musí se cvičit)

 15. Sermonion - Neboli dar jazyků. Garyos porozumí všem jazykům, které i nikdy neslyšel a dokáže jimi plynně mluvit. Tato schopnost se může hodit v jiných dimenzích, když je zapotřebí se s někým domluvit. Také propůjčuje Garyovi možnost rozumět zvířatům, ale nikoli s nimi mluvit jejich řečí. (1/4 - je zabraných, nemusí se cvičit, je to přirozené)

 16. Ilusion - Garyos s touto schopností zvládá vytvářet iluze. Od iluze, že má křídla až po iluzi, že prší, ale to je velmi složité a bere to i mnoho energie. Je potřeba mnoho tréninku, aby Garyos plně ovládl svoji schopnost. (1/5 - je zabraných, musí se cvičit)

 17. Obscurion - Magie temnoty, je opakem magie Lumion. Když vejde Garyos do jakékoliv místnosti, tak potemní. A co tato magie dovoluje svému majiteli? Kdykoliv potemnit místnost, jelikož když je tma, tak jsou rychlejší, silnější... Taktéž po delší době tréninku dovoluje cestovat skrze stíny. A jak to funguje? Garyos se musí rozeběhnout vstříc stínu a nezastavovat. Přitom neustále myslet na to, kam se chce dostat. Je to však velmi složité a ne jeden pokus skončil nárazem do zdi nebo stromu. (1/3 - je zabraných, musí se cvičit)

 18. Berserakion - Při přivolání této magie je Garyos silnější, rychlejší, mrštnější a celkově smrtonosnější než ostatní. Avšak pojí se s tím chuť ničit a zabíjet. Garyos jen těžko ovládá svou touhu po krvi a po masakru. (0/2 - je zabraných, musí se cvičit)

 19. Jammerion - Tato schopnost vám dává na záda terč. Garyos, jež ovládá tuto magii, má talent ostatním vypnout schopnosti. Jestliže je majitel úplný nováček, tak vypíná magii všem a všude. Vytrénovaný Garyos dokáže zrušit magii tolika osobám, kolika si bude přát nebo vůbec žádné. Majitel dokáže zrušit i schopnosti monster v jiných dimenzích. (0/3 - je zabraných, musí se cvičit i nemusí, záleží na tom, jestli chcete být obětí ostatních Garyů)

 20. Dvynion - Garyos si dokáže vytvořit klon, který je přesný jako on. Dokonce i chováním jsou takřka identický. Bez trénování dvojník dříve zmizí a Garyos má velké bolesti hlavy. (0/3 - je zabraných, musí se cvičit)

 21. Amanzion - Základ magie tkví ve vodě. Garyos může rukama ovádat tok vody, tvořit z ní koule, vyčarovat maličky dešťový mráček. Vycvičení Garyové dokáží z vody, když se hodně spustředí, vytvořit pohyblivá zvířata, která se však při nesoustředění zhroutí. A mistři umí dýchat pod vodou. Legenda praví, že všichni, kdo vládnou této magii mají v rodokmenu vodní nymfy. Je to elementární magie. (0/4 - je zabraných, musí se cvičit)

 22. Rangion - Garyos ovládá vzduch. Může svou silou odvát věci, maximum je kmen spadaného stromu. Dokáže si ve vodě kolem hlavy vytvořit vzduchouvou bublinu. Je to elementární magie.  (0/4 - je zabraných, musí se cvičit)

Dodatky:

Úrovně:

V profilech poznáte úroveň vaší magie dle zabarvení názvu dané schopnosti.

Červená - Garyos neumí vůbec ovládat magii. Zapíná se mu jen, když jím cloumají silné emoce.

Oranžová - Majitel už schopnost dokáže jakžtakž ovládat, ale nejednou se stane, že se mu to nepodaří nebo bude až moc silná či slabá.

Zelená - Vlastník už dokáže svou magii dokonale ovládat. Nikdy se mu nestane, že by ho zradila. Ale pořád se samovolně zapíná, když její majitel je v ohrožení, cítí strach nebo je moc rozrušený. Patří sem všechny schopnosti, co nevyžadují trénink.

Vylepšení schopnosti: