Měna
Mladým se zdá, že peníze jsou to nejdůležitější v životě. Když zestárnou vědí to jistě.

Na Ailosu máme zatím dva druhy měny: Noh a Arian

Arian - je nejzákladnější a snadno dostupný. Můžete si za něj koupit vše ve městě od oblečení přes jídlo až po mazlíčka. Také je nezbytně potřebný, když si chcete koupit novou schopnost nebo něco speciálnějšího. Získat arian můžete vaší aktivitou, která bude na konci měsíce vždy odměněna dle počtů postů, které jste za měsíc napsali (tento počet budete hlásit Sarah přes e-mail). Arian si také můžete opatřit na akcích všech typů.

Norh - tuto měnu už není lehké získat. Jsou jen dva způsoby: 1. přivést nového hráče (který však bude muset být aktivní nejméně měsíc) 2. vysoká aktivita při misích či herních akcích. Za každého přivedeného hráče získáváte 2 norhy. Za 15 norhů máte právo na nějaký magický předmět.


Počet peněz máte zapsány v profilu hráče.