Empúsa
Sem vložte podnadpis

Jméno: Empúsa

Specifikace: Démon a nepřítel (služebník bohyně Hékaté)

Elementární specifikace: Temnota, oheň

Potrava: Maso, krev (bez specifikace)

Pohlaví: Čistě ženské

Slabiny: Mladé empúsy jsou náchylné na prudké světlo. Mohou dočasně oslepnout, zůstat dočasně omráčené náhlou bolestí či upadnout do bezvědomí, v případě vystavení prudkému světlu po delší dobu jim může popraskat kůže a mohou bolestivě zemřít vykrvácením. Starší empúsy jsou naopak náchylné na dotek vody, jenž by mohla uhasit jejich plamenné vlasy a způsobit jim ztrátu síly či dočasně ztrátu vědomí. Jinak jsou zahubitelné klasickým useknutím hlavy, probodnutím srdce. Střelné zbraně nejsou příliš efektivní. 

Popis: Empúsa se může vyskytovat v mnoha podobách. V základní podobě má však svraštělou kůži šedivé či hnědé barvy, jednu nohu oslí zatím co druhou z kovu a vypadala jako velmi ošklivá stařena. Mladé empúsy v pravé podobě vlasy nemají, zatím co staré empúsy mají vlasy z jasných plamenů ohně. Vyznačují se taky velmi ostrými drápy místo nehtů a sadou ostrých tesáků. Mají však schopnost měnit svůj vzhled do podoby velmi přitažlivých dívek či do podoby psa, krávy či osla. V pravé podobě dokáží nepříteli zničit soustředění či při více empúsách i omráčit svým křikem. V podobě krásných žen ovládají čaromluvu, tedy schopnost podmanit si dotyčného svým hlasem a přimět ho udělat cokoliv co si přejí.

Mají ve zvyku se krmit masem čerstvě mrtvých a pít krev umírajících. Často napadají jiné bytosti, když vidí, že se potulují samy, nebo pokud najdou spící poutníky tak si je po jednotlivcích odtáhnou stranou. V případě lidských mužů na sebe berou podoby omamně krásných dívek, aby je mohly snadněji svést a snadno zabít tím, že z nich při intimnostech vysají veškerou krev. Maso takto zabitých je pro ně chutnější než maso mrtvých, které by musely zabít násilím. Mrtvoly, jenž najdou jsou potravou v krajním případu skutečného hladu.