Dryáda
Sem vložte podnadpis

Jméno: Dryáda

Specifikace: Nymfa lesů, neškodná

Elementární specifikace: Země

Potrava: Bylinky, kořínky, ovoce...

Pohlaví: Čistě ženské

Slabiny: Zapálení rodného stromu, dryáda tak zemře spolu se stromem, v lidské podobě jsou zranitelné běžnými zbraněmi

Popis: Dryády na první pohled připomínají běžné lidské dívky ve věku od patnácti do dvaceti let. Tyto dryády jsou panny a jsou dlouhověké. Jediné co je odlišuje od skutečně normálních žen je potřeba držet se blízko lesů či určitého stromu a fakt, že jejich kůže má hnědý nebo zelený odstín kůže a výrazně hnědé či zelené oči. Někdy jejich kůže i vypadá vyloženě jako kůra stromů či listí v jejich korunách. Existuje ale ještě jeden druh dryád, ty už nejsou pannami a je možno potkat je v různém věku. Sice se stále dokáží dožít mnohem většího věku než lidé, ale nikdy né víc než těch 250 let. Takovéto dryády se rozhodly vyměnit svou dlouhověkost čítající mnohdy i kolem tisíce let za potomky, jenž často mívají s lidskými muži či bohy. Potomci jsou velmi často mužského pohlaví. Dívky jsou vzácné a navíc žádní z potomků nemívají nic z matčiných schopností. Název dryáda se používá pro nymfy žijící ve stromech, ale více se rozdělují na nymfy, které žijí v jednom jediném stromu, jednom druhu stromů nebo jsou strážkyněmi celých lesů. Dryády jsou také velmi přátelské stvoření, ovšem nikdy nikomu neprozrazují své jména. Nepovažuje se mezi nimi za slušné zeptat se dryády na jméno. Sice byste si jím nezískaly stejně jako u najád jejich poslušnost, ale dryáda by získala jistý pocit povinnosti toho, kdo zná její jméno chránit. Proto své jméno nikomu moc nedávají, a když už tak pouze najády matky svým potomkům. Nakolik by však svého chráněnce skutečně chránila, záleží na povaze a smyslu pro povinnost jednotlivých dryád. Jedna vás bude chránit jako matka kvočna své kuře a neustále vám může stát za zadkem, abyste se snad nešikovností neřízli náhodou o papír, a jiná se ukáže a ještě nevrle sotva v poslední chvilce než vás něco sežere nebo vám usekne hlavu. Dryáda panna má vždy větší sílu, než najáda, jenž se stala matkou. Rozdíly ale nejsou velké. Dryáda matka se jednoduše rychleji vyčerpá a musí s větší rozvahou vybírat jakou svou sílu, kdy použije. Dryády dokáží ovládat stromy od pouhého svázání protivníka kořeny či větvemi, až po probuzení stromu do podoby Entů, kteří dokáží vytáhnout své kořeny ze země a bojovat za ochranu dryád či někoho dryádám blízkého. Dryády také dokáží zařídit, že i v nejtužší zimě se jejich les díky jejich přítomnosti stále zelená a kvete. Do takových lesů se vždy uchyluje mnoho nejrůznějších zvířat, jelikož si tam přijdou v bezpečí a mají vždy dostatek potravy. Stejně tak mohou nechat vyrůst nový strom, květinu nebo vytvořit vyloženě nový druh jakékoliv rostliny, ale ta poslední zmíněná možnost je pro ně velmi vyčerpávající a většinou se o takovou věc energeticky dělí více dryád, jinak by mohla některá z nich snadno zemřít. Krom toho dryády vlastní schopnost komunikovat s určitými druhy zvířat. Druh zvířete se liší dryáda od dryády. Některé rozumí celkově savcům či ptákům, jiné zase cíleně jen například bažantům či pumám.